Натискайки бутонът „Изпрати“ в контактната форма за участие в този курс, вие потвърждавате, че разбирате и сте напълно съгласни със следните „Условия за участие“:

1. Вашите данни са необходими за изпращане на хранителната добавка „Flexin 500„(ще получите допълнителни данни по е-мейл за нея, както и други предложения) включена в минималната такса за участие, както и за връзка с вас с цел уточняване на датата за участие.

2. Данните за доставка и връзка с Вас ще бъдат предадени на фирмата вносител и доставчик на хранителната добавка.

3. Курсът ще бъде проведен след потвърждаване на деня за участие(по телефон, е-мейл или друга удобна за водещия на курса форма за връзка с вас) и заплащане на таксата за участие в курса.

4. Водещият на курса не носи никаква отговорност в случай на възникнали спорове.

5. Водещият не носи отговорност в случай на временна или постоянна психическа и/или физическа травма, получена от потребителя по време на провеждането на курса и/или след неговото провеждане.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛЕФОН – 0893 889 768