Bullying Is Right Underneath Your Nose by Yolanda Hinton

„Тормозът е точно под носа ви“ от Йоланда Хинтън е книга в помощ на деца засегнати от тормоз

Според скорошни проучвания тормозът е засегнал безброй деца в нашите училища и общности. Тормозът се случва навсякъде: в дома, на детските площадки, на работното място, онлайн и т.н. „Тормозът е точно под носа ви“ („Bullying Is Right Underneath Your Nose“ by Yolanda Hinton) е книга против тормоза, която насърчава родители, учители и други лидери да обърнат внимание, и да идентифицират тормоза.

Bullying Is Right Underneath Your Nose by Yolanda Hinto

Тази книга също така предоставя обяснения, стратегии и решения за деца, засегнати от тормоз. Автор на книгата е Йоланда Хинтън, която посвещава живота си да помага на другите.

Искам да преподавам, да помагам за разрешаването и изкореняването на тормоза с помощта на лидери и други, които вярват в тази „кауза“. Искам да ги вдъхновя и мотивирам да се включат в моето Движение, „НАШАТА ОБЩНОСТ СРЕЩУ ТОРМОЗА ПРИЗОВ ЗА ДЕЙСТВИЕ СЕГА“!

Йоланда Хинтън