Тренировка, Стрес, Адаптация

Тренировка представлява всякакъв вид занимания с физически упражнения, които укрепват здравето и повишават физическата активност на човека. Също така тя е начин на обучение, възпитание и усъвършенстване за постигане на високи резултати в някакъв вид двигателна дейност. Думата тренировка произлиза от английската дума training, което означава упражняване, дресиране, обучаване, подготовка, квалификация. Стрес Думата stress е английска и означава натиск, деформиране, напрежение. […]