видео реклама

Подкрепи мой здравен видео материал с твое рекламно видео или банер!

Изгледайте примерния видео материал над този текст (клик на бутон Play). Аз ще вградя ваша видео или банер(снимка) реклама с продължителност до 1 минута, в мой нов видеоклип на здравна тематика. Видео темата ми е с времетраене 5 до 30 минути). Какво получавате в замяна в случай, че решите да подкрепите моя видео тема? Аз […]