Твоят Начин да се Справиш Перфектно с Актавис

Каталог-наръчник за най-новите продукти на „Актавис“, имащи за цел да влезете много по-бързо във формата, която желаете. Луксозната книжка е на разбираем (с мое съдействие) за читателя език е озаглавена „ТВОЯТ НАЧИН… да се справиш перфектно!“ Разделите в каталог-наръчника „ТВОЯТ НАЧИН… да се справиш перфектно!“ са седем на брой и включват: ТРАДИЦИЯТА Традицията – описание на […]