На Война с Мазнините без Повиквателна. Мисия: 4

Казармата за голямо съжаление на младото поколение вече е нещо, което се слуша само в историите от хиляда и една нощи на по големите, като възраст мъже. Онези, които знаят, какво е физзарядка. Онези мъже, които знаят, какво е дисциплина, а тя е в основата на всичко. Които знаят и какво е да станеш сутрин […]