Какво (не) трябва да прави жената на първа среща? Запомнете го бе жени!

първа среща

Любов, Любов, Любов – всяка една жена копнее за нея, и мъжете също, стига и едните и другите да не са загубили себе си, отказвайки да я търсят и доставяйки си удоволствие чрез „платена любов”! И все пак, „Какво (не) трябва да прави жената на първа среща”. Пристъпвам към уводната част преди да дам своите […]