По златните стъпки на стария „Weider“ с протеинов шейк „Gold Whey“!

Weider usa

Днес има хиляди компании за производство на хранителни добавки. Но задавали ли сте си въпроса, коя е първата компания за хранителни добавки. Коя е най-старата компания за хранителни добавки. Най-вероятно болшенството от вас не си го задават. И изключение най-вероятно правят старите културисти, които я познават. Името на тази компания е „Weider“. „Weider“ – най-старата компания […]