Защо, трябва да имаме личен блог и любимите ми WordPress теми за него!

Изготвяне на блог
Блогърството не е много разпространено в България, за разлика от страни като Англия и Щатите например. Това може би се дължи на по слабата информираност на българските потребители в тази насока. Какво е блог и защо ми е необходим? Блог или уеб сайт е почти едно и също нещо. По точно казано блогът е онази […]